© Mark Kohn
Jozua Douglas

Zes lestips bij De gruwelijke generaal

Zes lestips bij De gruwelijke generaal: Onzichtbare inkt maken, een geheime code kraken, een schrijf- en tekenopdracht en een klassengesprek over drones en democratie.

Download lestips

1. Wetten maken

Voorbereiding:

Lees hoofdstuk 0 t/m 2.

Het verhaal:

De verhalen van Jozua Douglas bevatten vaak raar-maar-ware feitjes. Wist je bijvoorbeeld dat een aantal absurde wetten uit het boek ooit echt zijn ingevoerd? President Niyazov van Turkmenistan verving het woord ‘brood’ voor de naam van zijn moeder. De maand april kreeg overigens ook de naam van zijn moeder. En dan hebben we nog de keizers Julius Caesar en Augustus die elke hun eigen maand hebben.

Klassengesprek:

  1. Vraag de kinderen wat voor wetten zij zouden maken, als zij president waren. Schrijf de wetten op het bord.
  2. Zijn het goede wetten? Vraag de kinderen te reageren op elkaars wetsvoorstellen. Wat zou er gebeuren als deze wetten echt ingevoerd zouden worden? Wat zijn de voordelen? En wat zijn de nadelen van een bepaalde wet? Voorbeeld: Alle scholen moeten afgeschaft worden, lijkt misschien een leuke wet. Maar wat als straks niemand meer kan lezen en rekenen? Wat zou er dan gebeuren?
  3. Welke wetten gelden er in de klas? Laat de kinderen ze opnoemen en schrijf ze op het bord.
  4. Zijn dat goede wetten? Wat zouden de kinderen veranderen aan die wetten als zij dat mochten bepalen? Schrijf de wetsvoorstellen op het bord.
  5. Laat de kinderen democratisch bepalen welke nieuwe wet voor de klas het beste is. Deze wet blijft dan de rest van de dag gelden. Moet er een straf komen voor overtreders van de wet? Zo ja, wat voor straf?

Nieuwsbrief

Wil je geen enkel nieuwtje meer missen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Je krijgt dan vier keer per jaar een overzicht van het nieuws rond mijn boeken.

Schrijf je in!

2. Onzichtbare inkt maken

Voorbereiding:

Bekijk het filmpje ‘Hoe maak je onzichtbare inkt’.

Opdracht:

1.     Maak samen met de kinderen onzichtbare inkt met citroensap of zuiveringszout en druivensap. Houd er rekening mee dat je een warmtebron nodig hebt om de citroensap zichtbaar te maken.

2.     Maak tweetallen. Laat de kinderen elk een geheime boodschap verzinnen en opschrijven met een wattenstaafje.

3.     Laat de papieren drogen en laat de kinderen elkaars boodschap tevoorschijn toveren met bijvoorbeeld druivensap.

Gruwelijke Generaal Lestips

3. Kraak de code

Voorbereiding:

Lees hoofdstuk 3

Opdracht:

1.     Maak tweetallen.

2.     Laat de kinderen een geheime boodschap opstellen aan de hand van een door hen zelf gekozen boek. Kinderen zoeken een woord in het boek en schrijven de daarbij behorende code op. Dit gaat als volgt: 1e cijfer is bladzijde, 2e cijfer is regelnummer, 3e cijfer geeft aan welk woord op die regel. Witregels tellen mee!

3.     De kinderen wisselen hun codes uit en vertellen welk boek ze gebruikt hebben om hun boodschap te coderen.

4.     Vervolgens ontcijferen de kinderen de boodschap van hun partner.

4. Geheime gang

Voorbereiding:

Lees het hele boek.

Het verhaal:

In het boek komt een geheime gang voor. De gang zit verstopt achter een boekenkast in het paleis en loopt naar een ondergrondse bunker en naar het hoofdkantoor van de Super Geheime Dienst (SGD).

Schrijfopdracht:

1.     Zou er op school een geheime gang kunnen zijn?

2.     Hoe is deze gang verborgen en waar loopt hij naartoe?

3.     Wie is er op de hoogte van deze gang en wie gebruikt hem?

4.     Schrijf een verhaal over een geheime gang bij jouw op school.

Het verhaal:

In het boek komen spionnen voor. Spionnen hebben vaak een heel gewone baan. Ze zijn kok, krantenverkoper of bloemist. In de avonduren doen ze hun geheime spionagewerk. Het zou dus zomaar kunnen dat je meester of juf een spion is.

Schrijfopdracht:

1.     Gedraagt de meester of juf zich wel eens verdacht? Zo ja, wat merk je. Zo nee, dan is hij of zij misschien wel een supergoede superspion.

2.     Voor wie zou de meester of juf spioneren?

3.     Schrijf een verhaal over de meester of juf als spion. Beschrijf hoe jij ontdekt dat hij of zij een spion is en wat er dan allemaal gebeurt.

4.     Je kunt deze schrijfopdracht ook combineren met de schrijfopdracht over de geheime gang.

5. Verzin je eigen land

Voorbereiding:

Lees  het hele boek.

Tekenopdracht:

1.     Laat de kinderen een land verzinnen waarvan zij president zijn.

2.     Laat ze een vlag ontwerpen en een landkaart tekenen.

3.     Laat ze een korte Wikipedia-omschrijving geven van hun land. Hoeveel inwoners heeft het land? Wat is het klimaat? Wat is de belangrijkste stad? Met welke munt betalen de mensen? Welke taal spreken ze? Wat is het nationale symbool? Wat is de nationale feestdag?

6. Afluisteren

 

Voorbereiding:

Lees het hele boek. Zoek op Google images op ‘nano drone’ en ‘insect drone’ en verzamel afbeeldingen van piepkleine drones. Misschien zijn er zelfs filmpjes van te vinden.

Het verhaal:

In het verhaal luistert Hector de president af met robotvliegen. Kleine drones vermomd als bromvlieg. Zo kan hij spioneren zonder dat iemand het merkt. Wist je dat er echt zulke drones bestaan? Op dit moment werken er overal ter wereld uitvinders aan deze ‘nano-drones’. Ze zijn nu nog zo groot als een libelle, maar het zal niet lang meer duren voor ze nog kleiner kunnen worden en nog onopvallender.

Klassengesprek:

1.     Heb je wel eens iemand afgeluisterd? Zo ja, wie? En waarom?

2.     Mag je anderen afluisteren? Is het oké om dat te doen? Waarom wel en waarom niet?

3.     Is het mogelijk dat de Nederlandse regering kinderen/mensen afluistert? Zo ja, hoe? En waarom?

4.     Ken je landen zoals Costa Banana waar mensen steeds afgeluisterd worden?

5.     Hoe kan je voorkomen dat je afgeluisterd wordt?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (2)